School Managing Committee

Dronacharya Public School, Amlidih
School Managing Committee
 
S.No. Name Father/Spouse Desig. Occup. With Addr. Mob.
1 Mr. Ankur Arya Mr. Amar Arya Chairman Self Employed, Raipur 9827407344
2 Mrs. Babita Arya Mr. N.D. Khetpal Vice Chairperson House Wife, Raipur 9827107305
3 Mr. Roshan Yadav Mr. Lalit Ram Yadav Parent Mem. Agriculture- Amlidih 8839053739
4 Mrs. Sandhya Bai Mr. Puran Nirmalkar Parent Mem. House Wife -Amlidih 8959664843
5 Ms. Ishwari Sahu Mr.Chintaram Teacher Mem. Teacher- Dronacharya Public School, Amlidhi 9131454155
6 Mr. Mohan Lal Sahu Mr. Padum Lal Teacher Mem. Teacher- Dronacharya Public School, Amlidhi 76977455402
7 Dr. (Mr.)S.S. Dhruwe Mr. G.R.Dhruwe Educationalist Mem. Principal - K.V. Dhamtari 9424170619
8 Mrs. Manju Sharma Mr. Rakesh Sharma Educationalist Mem. Principal- Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kurud. 9424211633
9 Dr.(Mr.) Alok Kumar Luka Mr. N.L. Luka Educationalist Mem. Professor - Govt. Nagarjuna P.G. College of Sc. 9425229076
10 Dr. (Mrs.)Aditi Shadani Dr. (Mr.)Bhishma Shadani Doctor Member Doctor - Govt. Hospital Dhamtari 9826398881
11 Ms. Rashul Bhawnani Mr. Rajesh Bhawnani Advocate Member Lawyer - Dist Court, Dhamtari 8357855088
12 Mr. Bhadur Arya Lt. Shri Bhimsen Arya Member Secetary Principal- Dronacharya Public School, Amlidhi 9425295305

Helpdesk

contact

Donacharya Public School
Panduka (Chhattisgarh )